Kovové modely

Kovové modely vyrábíme dle dodané výkresové dokumentace,3D dat. Převažující materiály jsou hliník, dural, mosaz a další barevné kovy a jejich slitiny. Modely na které jsou kladeny zvláštní nároky, můžeme realizovat i z jiného materiálu - konstrukčních a ušlechtilých ocelí nebo šedé litiny. Zvláště namáhané modely mohou být zušlechtěny kalením, žíháním nebo nitridováním. Výroba je realizovaná na CNC strojích, které zaručují dokonalou přesnost a kvalitu. Dále jsou ručně dočištěny a namontovány na modelové desky.